Możesz kupować bez rejestracji konta

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Stoisko8.pl z 25.12.2014

I. Definicje - użyte w Regulaminie pojęcia:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Stoisko8.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem Stoisko8.pl, za pośrednictwem którego Klient może w składać Zamówienia
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Grzegorzem Lisowskim (zwanym w regulaminie Stoisko8.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem Stoisko8.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem Stoisko8.pl, prowadzony jest przez Grzegorz Lisowski, ul. Wojska Polskiego 39/33, 41-600 Świętochłowice, NIP 2220722765
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
   - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
   - zasady zawierania Umów sprzedaży
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Stoisko8.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystania ze Sklepu internetowego można rozpocząć bez rejestracji lub dokonując rejestracji w ramach sklepu Stoisko8.pl
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do
   - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
   - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
   - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
   - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Stoisko8.pl
   - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
   - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Stoisko8.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu potwierdzenia zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące
   - przedmiotu zamówienia,
   - jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
   - wybranej metody płatności
   - wybranego sposobu dostawy
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego i wysyłającego zamówienie
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Stoisko8.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłania zamówienia z nadanym numerem zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką Pocztą Polską lub poprzez odbiór osobisty. Wysokość kosztów dostawy przedstawiona będzie na stronie Stoisko8.pl a dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na podstronie regulaminu Stoisko8.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


Koszt uzależniony jest od wybranej formy dostawy i płatności.

Standardowe ceny wysyłki w kraju:

 • PRZEDPŁATA
  Wysyłka do paczkomatu InPost: 13,90 zł
  Kurier Poczta Polska, paczka polecona: 15,90 zł
  Dostawa na terenie Świętochłowic: 5,00 zł

 • ZA POBRANIEM
  Kurier Poczta Polska Pocztex, paczka polecona: 22,90 zł

Standardowe ceny wysyłki zagranicznej na terenie Europy:

 • PRZEDPŁATA
  Poczta Polska, list polecony priorytet:
  • do 0,5 kg: 29 zł
  • do 1 kg: 37 zł
  • do 2 kg: 67 zł

Czas wysyłki:

 • 1-2 dni robocze od momentu otrzymania płatności

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty (zamówienia w kraju):
   - przelew online poprzez PayU
   - przelewem na numer konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI 07 1050 1373 1000 0091 4910 5299
   - za pobraniem

 3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty (zamówienia zagraniczne):
   - przelewem na numer konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI 07 1050 1373 1000 0091 4910 5299

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy / zwort

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pismem pod adresem ul. Wojska Polskiego 39/33, 41-600 Świętochłowice lub mailem na adres poczty elektronicznej info@stoisko8.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Towar należy odesłać pod adres: ul. Wojska Polskiego 39/33, 41-600 Świętochłowic, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 4. Towar zwracany musi być nieużywany, musi zawierać metkę oraz orginalne opakowanie o ile takie posiadał. W innym przypadku zwrot nie zostanie uznany.

  Skutki odstąpienia od umowy
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu pełną kwotę zamówionego Towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o prawie odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Zwrotu płatności dokonamy na podany numer konta, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

  Koszty zwrotu
 • Koszt wysyłki zwrotnej do sprzedawcy ponosi kupujący.
 • W przypadku zwrotu całego zamówienia, zwracamy koszt zamówionego towaru + koszt wysyłki (w wysokości najtańszej wysyłki dostępnej w naszym sklepie).
 • W przypadku zwrotu części zamówienia, zwracamy koszt zwróconego towaru bez kosztów wysyłki.
 • W przypadku zwrotu części zamówienia z darmową wysyłką, jeżeli kwota pozostałego zamówienia jest mniejsza od kwoty zamówienia obejmującej darmową wysyłkę, kwota zwrotu pomniejszona jest o koszt wysyłki do Zamawiającego.

  Nieodebranie zamówionego towaru

 • W przypadku nieodebrania zamówienia (nie wywiązania się z umowy kupna), zwracamy koszt zamówionego towaru pomniejszony o koszt zwrotnej wysyłki do sprzedawcy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Stoisko8.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@stoisko8.pl. Stoisko8.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
 3. Towar należy odesłać pod adres: ul. Wojska Polskiego 39/33, 41-600 Świętochłowic

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Stoisko8.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Stoisko8.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: info@stoisko8.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu
 5. Stoisko8.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stoisko8.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stoisko8.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stoisko8.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pobierz Regulamin: pobierz